Christian Indregard

Poteten fra Toten, plantet og dyrket på Gjøvik, og har storkost seg i Bergen siden eksporten i 2003. Christian har jobbet med webutvikling, design og reklame i mange år, og har erfaring fra webbyråene Keyteq og Oktan Digital i Bergen, samt reklamebyråene Filter og Exact Media på andre siden av vannskillet. Christian studerte web og design ved Sonans på Lillehammer, og blant annet digitale medier og webestetikk ved Universitet i Bergen. Christian er i tillegg musiker og har mye erfaring og kompetanse innenfor lyd- og musikkproduksjon, og jobber ofte i studio også med lydarbeid knyttet til video og animasjoner for AlfGundersen.

Christian er best på

Webutvikling

Lyd & Musikk

Publiseringsløsninger

Video

Webutvikling

Publiseringsløsninger

Lyd & Musikk

Video