VIS forklaringsvideo

Motion, 2019

Bakgrunn

BTO (Bergen Teknologioverføring) har skiftet navn til VIS (Vestlandets Innovasjonsselskap). I forbindelse med lanseringen ønsket VIS en video som forklarer deres tjenester og visjon på en kortfattet og engasjerende måte.

Løsning

I tett samarbeid med VIS konseptualiserte, designet, regisserte, og produserte vi en animasjonsfilm som forklarer VIS sin misjon  – VIS skal bidra til at utfordringer løses effektivt, og at kunnskap og idéer kommer raskere til nytte.

Diskutere et prosjekt med oss?