Bønes Virik

Branding + Nettside, 2019

Oppgaven

Bønes Virik er et av de mest seriøse executive search-selskapene i Norge – med virksomhet i Oslo og Bergen. Som følge av et omfattende strategiarbeid ønsket de å tydeliggjøre både verdier og posisjon gjennom en ny visuell identitet. I utgangspunktet ønsket de å beholde eksisterende logo, men ville gjerne ha våre innspill.

Løsningen

Vi fikk delta som flue på veggen i strategiarbeidet deres og fikk et grundig innblikk i hva selskapet står for. Etter kartlegging av aktuelle kommunikasjonsflater, konkluderte vi fort med at eksisterende logo fungerte dårlig på digitale flater og at det ville være lite hensiktsmessig å beholde den.
Enkelte fysiske flater inviterte til diskret mønsterbruk, mens vi på digitale flater kunne animere logoen fra forstørrelsesglass (selve search-symbolet) til den karakteristiske Ø-en i navnet.
Resultatet er en logo og visuell identitet som tydeliggjør selskapets posisjon, speiler verdiene og fungerer optimalt på alle viktige kommunikasjonsflater.
bonesvirk.no

Diskutere et prosjekt med oss?