Denne setningen hører jeg støtt og stadig, blant både ledere og ansatte i ulike bedrifter. De aller fleste har registrert at sosiale medier eksisterer, men mange er usikre på hvordan de skal takle disse «nye« plattformene. Resultatet blir ofte at den/de i bedriften som er unge og noenlunde datakyndige blir ansvarlig for å drifte plattformene, uten at det forankres i strategi eller involvering fra ledelsen og øvrige ansatte. Det virker kanskje som en lettvint løsning å takle sosiale medier på denne måten; ingen trenger å bruke dyrebar tid på å lære noe nytt, og ledelsen kan sove godt vel vitende om at «vi har kontroll på de der sosiale mediene». Problem solved. Eller?

Uansett hvilket forretningsområde du driver innenfor, og uansett hva grunnen din er for å ville være tilstede i sosiale medier, trenger du å legge en plan. Skal du være der fordi konkurrenten er der, eller fordi tenåringsdatteren din sier du må være der for ikke å være en dinosaur? Ønsker du at tilstedeværelsen skal bidra til økt salg, flere søkere på ledige stillinger eller for å kunne svare raskere på kundehenvendelser?

Før du hiver deg ut på en eller flere nye plattformer bør du stille deg selv disse fire spørsmålene:

Hvem

skal vi snakke til?

Hvor

treffer vi målgruppen?

Hva

skal vi snakke om?

Ikke minst:

Hvorfor?

Vit at du har ressurser til å følge opp aktivitetene du setter i gang, Kundene dine bruker for eksempel Facebook også på kveldstid og i helger, og forventer ofte svar på henvendelser i denne kanalen utover normal arbeidstid.