Hva er en Top Task?

En “top task” på en nettside er en av de hyppigste oppgavene som blir foretatt, eller forsøkt foretatt, av besøkende på siden. Eksempelvis er “top task” for en besøkende på nettsiden til et hotell å reservere et hotellrom.

Tiny Tasks

Motstykket til “top tasks” er “tiny tasks”. Dette er oppgaver som regnes som viktigere for menneskene bak nettsiden enn de som faktisk bruker den. På det samme hotellets nettside kan dette være å lese siste nytt fra hotellet. Alt for ofte har nettsider for mye fokus på “tiny tasks”, slik at det blir vanskeligere å finne frem til det man faktisk er ute etter. Dette skaper unødvendig frustrasjon hos brukerne (les: de potensielle kundene). I mange tilfeller er de viktige oppgavene i tillegg gjemt bak diffuse merkelapper (“dirty magnets”), for å gjøre forvirringen komplett!

Å etablere og tilpasse seg brukernes faktiske behov vil ikke bare øke tilfredsheten deres, men gi utslag i bedriftens bunnlinje.

Vi anbefaler å sette av fem minutter til å se denne videoen, som forklarer begrepet på en enkel og lettfattelig måte:

Avoiding dirty magnets – Gerry McGovern

Relevant lesing