Da nye kjerneverdier skulle utvikles i BIR ble alle ansatte engasjert. Resultatet ble ny giv i alle deler av virksomheten – og levende engasjement selv fire år etter!

 

16. mars inviterte BIR til frokostmøte om mediearbeid og synlighet. Kommunikasjonssjef Mette Havre ga et godt innblikk i hvordan BIR jobber med kommunikasjon, og de kan vise til svært gode resultater når det gjelder medieoppslag og spredning.

Siden vi i Alf Gundersen fikk lede prosessen med nye kjerneverdier for fire år siden, synes vi det er spesielt gøy å se hvordan verdiene fungerer i aktiv bruk. De har ikke bare fått et liv, de er sprell levende i BIRs kommunikasjon både internt og eksternt!

Det er i møtet med kundene verdiene skapes. Som Ingebrigt Steen Jensen sier: Arbeidet med visjon og verdigrunnlag er altfor viktig til å bli overlatt til sjefer og styremedlemmer! Da vi startet arbeidet med å utvikle nye kjerneverdier for BIR (2012) så vi det som helt avgjørende å trekke alle medarbeidere med i prosessen. Kjerneverdier skal være en rettesnor for alle som jobber i selskapet og «sitte i ryggmargen» hos hver enkelt. Derfor må alle kunne kjenne seg igjen og føle at de har en mening.

Innsiktsarbeidet og møtet med de ansatte i BIR gjorde stort inntrykk på oss. Vi opplevde et sterkt og ekte engasjement fra alle deler av virksomheten. Gjennom oppsummering fra en rekke workshops med medarbeidere og grundige vurderinger i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen, landet vi på verdiene:

Superpålitelig
Miljøpådriver
Imøtekommende
Lagspiller

 

At forbokstavene til sammen danner ordet ”SMIL” gjør kjerneverdiene lette å huske, noe som slett ikke er så dumt i en travel hverdag.

De nye kjerneverdiene ble godt mottatt både i ledelsen og blant ansatte. Og her kunne historien sluttet, slik den dessverre ofte gjør i mange bedrifter. Men ikke hos BIR.

Vi kan ikke si det tydelig nok: Det er nå det viktige arbeidet begynner! Holdningen i BIR er klar: Verdiene må brukes og synliggjøres hver dag, ikke bare hentes frem ved neste årsrapport. De skal bidra til at bedriften styrker sin posisjon og må kommuniseres aktivt.

Som et supplement til kjerneverdiene lanserte vi slagordet ”Sammen for en god sak”. Verdiene fikk plass i en brukervennlig minihåndbok for medarbeiderne, naturlig nok nok døpt ”Smileboken”:

Alle ansatte oppfordres til å bruke verdiene aktivt i det daglige arbeidet, og Månedens smil er et synlig bevis på at innsatsen legges merke til.

Mette Nygård Havre

Selv har Mette Havre gått i spissen med oppfordring til både shoppestopp og restetorsdag. Hun skriver jevnlig om hvor meningsløst mye mat vi kaster hver dag, og hva vi kan gjøre for å unngå dette. Budskapet formidles på Facebook – både på BIRs sider og på Mettes private FB-side. I tillegg er hun aktiv skribent og forer journalister jevnlig med aktuelt stoff og gode historier.

Mettes datter

Mettes datter deltar også i arbeidet for å skape bedre holdninger.

Andre deler av organisasjonen har funnet sine måter å leve ut verdiene på – som superpålitelige, miljøpådrivere, imøtekommende og lagspillere. Resultatet er stolte medarbeidere, høy synlighet, gode tilbakemeldinger og godt omdømme.

Vi har mye å lære av kommunikasjonsavdelingen i BIR – Vestlendingenes egen miljøbedrift!

Leave a Reply