Gjennom Internship-programmet på BI Bergen har vi vært så heldige å få Gina Ross Eriksen på plass hos oss. Gina er 22 år gammel jente fra Oslo, som er på sitt tredje år av en bachelorgrad i PR og markedskommunikasjon. Hun skal være Intern hos oss to dager i uken frem til jul. Formålet med dette er at hun skal tilegne seg mest mulig erfaring i tillegg til den faglige kompetansen hun får fra studiet, som hun kan ta med seg videre i arbeidslivet.

Gina har erfaring fra verv i ulike utvalg på BI, blant annet som arrangementsansvarlig for Kommunikasjonsutvalget. Gjennom dette vervet var hun med på å arrangere content marketing-kveld for studentene, i tillegg til å bistå de andre utvalgene på skolen med fotografering, promotering osv. I dag er hun kommunikasjonsansvarlig for Næringslivsutvalget, der hun jobber med oppgaver som promotering, pressehåndtering og sosiale medier.

Utover høsten skal Gina få et innblikk i de forskjellige rollene i byrået, spesielt konsulentdelen. Hun vil få varierte arbeidsoppgaver, og kommer blant annet til å bidra med innhold til våre egne kanaler. Vårt mål er at hun skal lære hvordan det fungerer å jobbe sammen i et variert team i et reklamebyrå, der alle medarbeidere har ulik kompetanse og faglig bakgrunn.

Gina dukker gjerne opp i kundemøter utover høsten, og vi vet dere vil ta godt i mot henne!

Gina Ross Eriksen