En rask introduksjon til HTML, CSS og PHP.

HTML: HyperText Markup Language

Nettsider er vanligvis bygget opp av HTML – et språk som forteller nettleseren (f.eks. Internet Explorer, Google Chrome eller Safari) om innholdet på siden og hvordan det er strukturert, i motsetning til CSS som bestemmer utseendet.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Min hjemmeside</title>
 </head>
 <body>

  <h1>Velkommen til min hjemmeside!</h1>

  <p>
   Lorem ipsum dolor sit amet.
  </p>

 </body>
</html>

 

html

CSS: Cascading Style Sheets

På norsk kalt gjennomgående stilark, bestemmer CSS hvordan innholdet på en nettside skal se ut. Eksempler på dette er bakgrunnsfarge, skriftstørrelse, avstander, osv.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Min hjemmeside</title>
  <style>
   body {
    background-color: #d0e4fe;
   }

   h1 {
    color: orange;
    text-align: center;
   }

   p {
    font-family: "Verdana";
    font-size: 20px;
   }
  </style>
 </head>
 <body>

  <h1>Velkommen til min hjemmeside!</h1>

  <p>
   Lorem ipsum dolor sit amet.
  </p>

 </body>
</html>

 

css

PHP: Hypertext Preprocessor

Å skrive innhold som ren HTML blir fort tidkrevende. Det er her PHP og lignende språk kommer til nytte. En webtjener (også kalt server) kan produsere nettsider ved å flette sammen ferdige HTML-maler med nytt innhold. Dette betyr at du slipper å skrive HTML, og kan konsentrere deg hovedsakelig om innholdet.

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Min hjemmeside</title>
  <style>
   body {
    background-color: #d0e4fe;
   }

   h1 {
    color: orange;
    text-align: center;
   }

   p {
    font-family: "Verdana";
    font-size: 20px;
   }
  </style>
 </head>
 <body>

  <?php
   echo $Content;
  ?>

 </body>
</html>

 

Ved å lagre koden ovenfor som en sidemal (med filformatet PHP i stedet for HTML) vil du ved hjelp av et publiseringsverktøy kunne konsentrere deg om innholdet, og systemet vil dermed erstatte PHP-koden med innholdet. Under er et eksempel på et tekstredigeringsfelt i et publiseringsverktøy:

php